Genel Bilgiler

ığdır Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu kesimi ve özel kuruluşlar, akademik ve bilimsel kurumlar, dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum örgütleri ile yurt dışında benzeri kurum ve kuruluşlar ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda, toplumda farkındalık yaratacak ve süreklilik sağlayacak eğitim, bilimsel araştırma, uygulama, inceleme, klinik uygulama çalışmaları ve yayın yapmak, çalıştay, kongre, konferans gibi etkinlikler düzenlemek, danışmanlık hizmeti ve proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi Sahibi Hocalarımız

 

Ünvan İsim Soyad

Alan

Pof. Dr. Mehmet Hakkı Alma

Orman Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. Recep Gülşen

Hukuk

Prof. Dr. İhsan Ömür Bucak

Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Engin Yener

İnşaat Mühendisliği

Doç. Dr. Bahri Gür

Kimyager

Prof. Dr. Senayi Dönmez

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. İbrahim Demirtaş

Kimyager

Doç. Dr. Tuğba Bayraktutan

Kimyager

Dr. Öğr. Üyesi Okan Özbakır

Maden Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raci Aydın

Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Seda Türk

Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat Ceylan

Gıda Mühendisliği

Prof. Dr. Metin Akgün

Tıp Doktoru

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri Atalar

Kimyager

Doç. Dr. Selçuk Ekici

Makine Mühendisi

Dr. Öğr. Üyesi Abdulmelik Aras

Kimyager