Misyon & Vizyon

Misyon

Öncelikle iş güvenliği kültürünü her seviyede yaygınlaştırıcı çalışmalar yapmak, sorunlara araştırmayı ön plana alan, çok yönlü katılımcı bir anlayışla, kullanılabilir ve süreklilik gösteren çözümler üretmek, iş kazaları sonucu elde edilen verileri ve alana yönelik çalışmaları  bilimsel esaslara göre tasnif ederek kullanıma hazır tutmak, üniversitemiz öğrencilerinin bu konuda tam bir farkındalığa sahip olarak mezun olmalarına destek sağlamak.

Vizyon

Ülkemizin ve iş dünyamızın en önemli sorunu olan iş kazalarını en aza indirebilmek ve gelecekte ortadan kaldırabilmek için iş sağlığı ve güvenliği konusunda özellikle sorunlu alanlarda araştırma yapan, fikir üreten, fikirleri paylaşan ve paylaşılan, danışılan, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış referans bir merkez olmak.